Deniz suyu içerisindeki kabuklu canlılar, yosun ve alg gibi deniz canlıları gemi karinası, deniz suyu devreleri, ısı eşanjörleri, filtre ve kinistin sandıkları içerisine tutunarak yaşamsal faaliyetlerine devam ederler.Mikro organizmalar geliştikçe boru devrelerinde tıkanmalara, debide düşüşe, ısı transfer sisteminin bozulmasına, sistemlerde aşırı ısınmaya, boru devrelerinde korozyon artışına, gemi hızının düşmesine en önemlisi zaman ve enerji kaybına neden olur.En uç durumlarda, geminin güvenliğini ve operasyon kabiliyetini etkileyen tüm deniz suyu hatları tıkanabilir. Kıyı sularında seyreden gemiler büyük risk altındadır.

Bu tür bir biyolojik kirlenmeyi önlemek için boru sistemlerini sökerek bakımını yapmak, bakım masraflarını önemli ölçüde arttırır. ICAF Antifouling veya MGPS Antifouling sistemleri bu kirlenme ile mücadelede en iyi seçenektir. Deniz sandığına veya süzgecine monte edilen ICAF – MGPS Antifouling sistemimizin bakır anotları güç ünitesine bağlanır. Bu güç ünitesi, deniz suyuna ilave edilmesi gereken çözünmüş bakır miktarının en düşük olmasını sağlar. Çoğu durumda, bakır anotlarla birlikte, boruyu korozyona karşı korumak için alüminyum veya yumuşak demir anotlar kullanılmaktadır.

Foulinge (kirlenmeye) neler neden olur?

Deniz suyu, deniz solucanı, yumuşakçalar, midyeler, yosunlar, gibi sert kabuklu makro ve mikro deniz canlılarını içerir. Bu organizmalar deniz suyu boru devrelerine yapışır ve orada gelişir ve kirlenme ve deniz suyu sistemlerinde tıkanmaya neden olur.

Kirlenme, geminin boru sisteminin içinde büyük mikroorganizma kümeleri oluşturabilir. Organizmalar, sistemin içinde, ortam koşullarının ve sıcaklık, pH, besin vb. Gibi diğer ilgili faktörlerin üremeye ve yaymaya uygun olduğu mükemmel yeri bulurlar.

Kirlenmenin etkileri?

  • Isı transfer sistemini bozar
  • Su soğutmalı makinelerin aşırı ısınmasına yol açar
  • Boruların korozyon ve incelme oranında artış olur
  • Gemide hız ve zaman kaybına yol açar
  • Verimlilik düşer

Kirlenmeyle nasıl mücadele edilir?

Bu kirlenmenin oluşmasını önlemek için gemide MGPS-ICAF Antifouling sistemleri kullanılır. MGPS-ICAF Antifouling sistemlerinin çalışma şekli aşağıdaki gibidir.

MGPS-ICAF Antifouling  sistemlerinin temel prensibi elektrolizdir. Süreç, bakır, alüminyum ve demir anotlarının kullanımını içerir. Anotlar normalde ana deniz sandığına veya su akışı yönünde oldukları yerde sabitlenir.

Sistem anotlara etki eden akım sağlayan ve izleyen bir kontrol ünitesinden oluşur. Operasyonda, bakır anot, boru ve makine sistemine su ile taşınan iyonları üretir. Bakırın çözelti içindeki konsantrasyonu, milyarda 2 parçadan daha azdır, ancak deniz canlılarının yaşamasını engellemek için yeterlidir.

Etkilenen akım nedeniyle, alüminyum / demir anot, sistem üzerine yayılan ve borular, ısı eşanjörü, vanalar, soğutma ve ac ünite vb. Üzerinde bir anti-korozif film üreten iyonlar üretir.